RSS
people

Na czym polega psychoterapia psychodynamiczna ?

W codziennym życiu, gdzie ciągle jesteśmy zabiegani i narażeni na oddziaływanie stresu, często zauważamy, że nasze siły emocjonalne i rezerwy psychiczne są na wyczerpaniu. Jakość naszego życia znacznie się pogarsza i nie nadążamy z wywiązywaniem się z codziennych obowiązków. Przyczyną takiego stanu mogą być trapiące nas zaburzenia psychiczne, które nie leczone mogą prowadzić do tragedii. Depresja, nerwica, zaburzenia osobowości to tylko niektóre z dolegliwości, które wymagają pomocy specjalisty. Podstawową formą leczenia, której poddawane są zaburzenia psychiczne jest psychoterapia, a jednym ze skuteczniejszych jej rodzajów okazuje się być psychoterapia psychodynamiczna.

Wywodzi się ona z freudowskiej psychoanalizy. Jej istotą jest docieranie do nieuświadomionych elementów osobowości, których poznanie i przepracowanie w oparciu o relacje i dialog pomaga pacjentowi lepiej rozumieć siebie i formułować własne sądy. Takie zaburzenia psychiczne jak depresja i nerwica łatwo ustępują pod wpływem podejść, które składają się na leczenie. Psychoterapia psychodynamiczna dysponuje szeregiem metod, które sprawiają, że jest ona skuteczna. Psychoterapia warszawa w tym podejściu cechuje się przede wszystkim:
– omawianiem doświadczeń z przeszłości, pacjent przywołuje z pamięci wczesne przeżycia i bada ich związek z teraźniejszymi uczuciami i ich wpływ na obecne życie,
– badaniem problematycznych uczuć i myśli, których pacjent stara się unikać,
– koncentrowaniem się na związkach interpersonalnych i jakości relacji terapeutycznej,
– zorientowaniem na wyrażanie emocji i afekt,
– identyfikowaniem powtarzających się w uczuciach i myślach pacjenta tematów i wzorców,
– opieraniem się na świecie fantazji, zachęcaniem do mówienia o wszystkim o czym pacjent w danym czasie myśli.
Główne założenia tego rodzaju terapii zakładają, że:
– pacjent wykazuje niedostosowanie funkcjonowania , które przynajmniej po części jest nieuświadomione,
– niedostosowanie to powstaje we wczesnym dzieciństwie i powoduje dysonanse w późniejszym życiu,
– terapeuta najpierw interweniuje w celu złagodzenia dyskomfortu związanego ze słabo rozwiniętą funkcją, a następnie zwraca uwagę na niedostosowanie jakie wykazuje pacjent i opracowuje strategie prowadzące do zmian.
Badania wskazują na dużą skuteczność psychoterapii psychodynamicznej w leceniu depresji, nerwicy i innych zaburzeń psychicznych choć czas oczekiwania na zmiany może być dość długi.

Leave a Reply