RSS
people

DDA – Dorosłe dzieci alkoholików

Alkoholizm nie jest tylko indywidualnym problemem jednostki na niego cierpiącej. Jest problemem wszystkich członków jego rodziny. Dorosłe Dzieci Alkoholików, to osoby które dorastały w domu, w którym na alkoholizm cierpiał ojciec, matka, bądź nawet obydwoje.  Choroba ta, zawsze odciska swoje piętno na bliskich. Bez względu na to czy bliscy Ci usamodzielnili się, czy żyją nadal w jednym domu z alkoholikiem, odczuwają skutki dorastania w tak trudnych warunkach, wymagających ogromnej siły psychicznej.
Dziecko dojrzewające z alkoholikiem doznaje co dnia uczucia strachu, niepewności, wstydu, ciągłego stresu, poczucia winy, uczucia bycia gorszym, inności i samotności. Nabiera ono przekonania, że nikomu nie można zaufać, bo jak, skoro nawet bliscy nie dotrzymywali słowa. Nikomu nie można się zwierzyć, bo nikt nie chce słuchać, dla nikogo nie jest istotne to, co się mówi.
Nie warto kochać – bo miłość niesie za sobą tylko cierpienie.
Dzieci z domów alkoholików starają się radzić sobie ze swoim problemem jak tylko mogą . Chcą ratować siebie i bliskich, tych pijących też. Często jest to ponad siły młodego człowieka. Odebrane zostaje mu dzieciństwo.
Ogromnym kosztem, bo wyzwania, jakie stają przed młodym człowiekiem, którego rodzina boryka się z uzależnieniem – są ponad jego siły. I bez wątpienia pozbawiają dzieciństwa, pozbawiają młodości, odcinają od zdrowego nurtu życia. Dzieci w rodzinach, w których obecny jest problem alkoholowy przyjmują zwykle – jako jeden ze sposobów przystosowania do życia w zaburzonym systemie rodzinnym jedną z poniższych ról, które stają się często ich drugą naturą na resztę życia, także tego dorosłego:

Poniżej cechy, z jakimi DDA wchodzi w życie:

 • traktowanie siebie bardzo poważnie
 • Przesadnia reakcja na zmiany, na które nie może wpłynąć
 • Trudność z nawiązywaniu kontaktów
 • Ciągłe poszukiwanie uznania wśród ludzi
 • Poczucie odmienności
 • Przesadna odpowiedzialność bądź jej brak
 • Uleganie impulsom
 • Poczucie winy w przypadku chęci spełnienia własnych potrzeb
 • Poczucie strachu przed ludźmi
 • Unikanie konfrontacji
 • Strach przed bliskimi relacjami z ludźmi
 • Możliwy jest alkoholizm lub inne uzależnienie
 • Skłonności do kłamstwa
 • Obwinianie siebie
 • Brak radości i zadowolenia z życia
 • Problem z rolą siebie jako rodzica
 • Uciekanie w pracę
 • Stawianie siebie w roli ratownika ludzi z problemem
 • Potrzeba ciągłej kontroli siebie i innych

Wiadome jest że to jak bardzo na Twoje życie wpłynął alkoholizm rodzica jest kwestią indywidualną. Ciężko jednak trafić na człowieka, który dojrzewając w domu, w którym był alkoholizm, nie miałby w dorosłym życiu psychologicznych problemów, będących skutkiem tak niebywale trudnej sytuacji w dzieciństwie.

Leave a Reply