RSS
people

Czym są fobie?

Fobia jest zaburzeniem nerwicowym. Objawia się ogromnym strachem przed pewnymi zdarzeniami czy rzeczami, co zazwyczaj utrudnia choremu codzienne życie.

Fobie mogą także występować w słabszej postaci. Biorąc te przypadki pod uwagę, wtedy aż 99% ludzi cierpi na takie zaburzenia. Klasyczne fobie przejawiają się zbytnim lękiem, choć osoba ich doświadczająca zdaje sobie sprawę, że w rzeczywistości nie ma żadnego zagrożenia. Istnieje kilka powodów występowania takich lęków: warunkowanie klasyczne – kiedy w przeszłości wystąpiła sytuacja, w której osoba doświadczyła przykrych doświadczeń w konfrontacji z przedmiotem swoich lęków. konwencja psychoanalityczna – wywodzi się z nieświadomego przypisywania wypartych przez siebie emocji przedmiotowi swoich fobii Psychologia ewolucyjna – przyczyną powstania strachu jest genetyczna skłonność organizmu do przetrwania, a co za tym idzie strach przed zagrożeniami, który powoduje unikanie konfrontacji z obiektami lęku, co zapewnia nienarażanie się na niebezpieczeństwo. Najlepszym sposobem na leczenie fobii jest odpowiednia psychoterapia.

Leave a Reply