RSS
people

Czy jesteś ofiarą przemocy?

Światowa Organizacji Zdrowia mówi, że „zamierzone postępowanie lub użycie siły fizycznej przeciw komuś innemu, innej osobie, grupie lub społeczności, które powoduje doznanie obrażeń, zgonu, szkód psychicznych, uniemożliwienia rozwoju lub narażenie zdrowia”

Przemoc może przejawiać się na wiele sposobów. Możemy wydzielić takie jej rodzaje jak:

  • Przemoc fizyczna: bicie i wszelkie czynności powodujące ból fizyczny
  • Przemoc psychiczna: wszelkie formy słownego nękanie, powodujące negatywne skutki psychiczne (np. wyśmiewanie, obrażanie, zastraszanie itp.)
  • Przemoc emocjonalna: to na przykład brak zainteresowania, szacunku
  • Przemoc ekonomiczna: wiąże się z ograniczanie lub pozbawianiem materialnych środków do życia
  • Przemoc seksualna: to zmuszanie kogoś do współżycie i niechcianych zachowań seksualnych

Przemoc może pojawić się w każdym domu, u każdej pary, najczęściej pojawia się jednak w rodzinach gdzie któryś z bliskich nadużywa alkoholu. Niestety rodziny takie często ukrywają swój problem przed światem, a w ich odczuciu chronią swoich bliskich.

Ofiary przemocy często wykazują bierną postawę, nie bronią się, nie atakują. Tworzy się u nich przekonanie, że nie mają żadnej kontroli nad swoim życiem, sięgają po alkohol czy inne używki, wpadają w depresję, może to nawet doprowadzić do samobójstwa. Często obwiniają się za to, że stosuje się na nich przemoc, że one prowokują do tego.

Kobiety będące w takim związku, często tkwią w nim z powodu poczucia bezradności, przekonaniu o braku samodzielności, także finansowej, ze strachem przed napiętnowaniem z powodu rozbicia rodziny. Mogą także bać się zemsty swego prześladowcy, wstydzą sie przyznać, wierzą, że ich partner w końcu się zmieni. Tkwią więc w takim tragicznym związku, narażając siebie i dzieci.

Oczywiście ofiarą przemocy może być także mężczyzna, co jest jeszcze trudniejsze dla niego, z uwagi ogólnie panujących przekonań społecznych.

Dlatego jeżeli jesteś ofiarą przemocy bezzwłocznie szukaj pomocy! Konieczna jest pomoc psychoterapeuty, który pomoże Ci zrozumieć sytuacje w jakiej się znajdujesz i uświadomi Ci Twoje prawa.

Dla osób w trudnych sytuacjach emocjonalnych, powstał telefon kryzysowy: 116 123

Dzwonić możesz codziennie przez 7 dni w tygodniu od godziny 14:00 do 22:00

Rozmowy są bezpłatne i anonimowe.

Więcej informacji na temat telefonu uzyskacie Państwo na stronie: www.116123.info

Leave a Reply